• English
 • Русский
 • Polski
 • en
 • ru
 • pl
 • ADVOKATER

  OLGA HALVORSEN

  OLGA HALVORSEN

  • Leder av Den Norske Advokatforenings lovutvalg i asyl- og utlendingsrett
  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
  • Mastergrad i engelsk og fransk oversettelse, Statlig høyskole for fremmede språk, Ukraina

   

  Fagområder:

  • Utlendingsrett
  • Strafferett
  • Familierett
  • Barnerett
  • Barnevernrett
  • Barnebortføring

   

  Arbeidserfaring:

  • 2013 til dags dato – Advokat Olga Halvorsen, egen praksis
  • 2011–2013 – Advokatfirmaet Jostein Løken
  • 2010–2011 – Utlendingsnemnda
  • 2009–2010 – Advokatfirmaet NEAS
  • 2009 – Utlendingsdirektoratet
  • 2006–2009 – Politiets utlendingsenhet
  GRACJA SKALLERUD

  GRACJA SKALLERUD

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Mastergrad i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
  • Mastergrad i Rettsvitenskap fra Universitetet i Warszawa

   

  Fagområder:

  • Barnevernrett
  • Familierett
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Byggerett
  • Strafferett
  • Trygderett

   

  Arbeidserfaring:

  • 2018 – Advokatfirmaet Skallerud AS
  • 2015–2018 – Advokatfirmaet Sylte AS
  OLGA HALVORSEN

  OLGA HALVORSEN

  • Leder av Den Norske Advokatforenings lovutvalg i asyl- og utlendingsrett
  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
  • Mastergrad i engelsk og fransk oversettelse, Statlig høyskole for fremmede språk, Ukraina

   

  Fagområder:

  • Utlendingsrett
  • Strafferett
  • Familierett
  • Barnerett
  • Barnevernrett
  • Barnebortføring

   

  Arbeidserfaring:

  • 2013 til dags dato – Advokat Olga Halvorsen, egen praksis
  • 2011–2013 – Advokatfirmaet Jostein Løken
  • 2010–2011 – Utlendingsnemnda
  • 2009–2010 – Advokatfirmaet NEAS
  • 2009 – Utlendingsdirektoratet
  • 2006–2009 – Politiets utlendingsenhet
  GRACJA SKALLERUD

  GRACJA SKALLERUD

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Mastergrad i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
  • Mastergrad i Rettsvitenskap fra Universitetet i Warszawa

   

  Fagområder:

  • Barnevernrett
  • Familierett
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Byggerett
  • Strafferett
  • Trygderett

   

  Arbeidserfaring:

  • 2018 – Advokatfirmaet Skallerud AS
  • 2015–2018 – Advokatfirmaet Sylte AS