• Norsk Nynorsk
 • English
 • Русский
 • no
 • en
 • ru
 • CENA

  Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od rodzaju sprawy. Stawka godzinowa wynosi od 1500 do 2000 koron norweskich plus 25% podatku VAT.

   

  Pomoc prawna finansowana przez państwo (fri rettshjelp):

  • Doradztwo prawne (fritt rettsråd) –to udzielane przez adwokata porady i działania prawne podejmowane na etapie przedsądowym.
  • Reprezentacja procesowa (fri sakførsel) – opłacana przea państwo pomoc prawna w procesach sądowych.
  • Możesz sie ubiegać o nieodpłątna pomoc prawną jeżeli:–
   • w przypku osób samotnych: miesięczny dochód brutto jest mniejszy niż 20 500 NOK, a roczny dochód brutto mniejszy niż 246 000 NOK.
   • w przypadku małżonków/konkubentów: jeżeli łączny miesięczny dochód brutto jest mniejszy niż 30 750 NOK, a łączny roczny dochód brutto mniejszy niż 369 000 NOK.
   • W obu przypadkach wartość aktywów netto nie może przekraczać 100 000 NOK.

   

  • Nieodpłątną pomoc prawną można uzyskać między innymi w sprawach:
   • o dotyczących nieuzasadnionego zwolnienia z pracy. (Uwaga: gwarantowana przez państwo nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje przypadkow dochodzenia niewypłaconego wynagrodzenia, wynagrodzenia za dni wypoczynkowe, za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dochodzenia różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia godzinowego określoną w umowie, a stawką wynagrodzenia za godzinę pracy).
    o dotyczących wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, w przypadku gdy wpowiedzenie złożył wlaściciel, i w sprawach o eksmisję.
   • dotyczących opieki nad dziećmi, o uregulowanie widzeń z dziećmi, władzę rodzicielską
   • w sprawach rozwodowych, dotyczących podzialu majatku
   • dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę
   • dot. odwołan od decyzji NAV

   

  Jeżeli bezpłatna pomoc prawna finansowana przez państwo jest udzielana dla osób, których roczny dochód brutto jest większy niż 100 000 NOK, i doradztwo przekracza dwie godziny, w takich wypadkach osoba musi wpłacić składkę ustaloną przez państwo (egenandel).

   

  Udzielając pierwotnej pomocy prawnej (fritt rettsråd) składka jest równa ustalonej prze Rząd stawce godzinowej, w tym wypadku 1020 NOK. W sytuacjach kiedy jest udzielana wtórna pomoc prawna (fri saksførsel), obowiązująca stawka wynosi 25% poniesionych kosztów, jednak nie może ona przekroczyć 8160 NOK, to jest 8 x ustalona przez Rząd Państwowy stawka godzinowa.

   

  Pomoc prawna w całości opłacana przez państwo norweskie niezależnie od majątku i dochodu przysługjuje między innymi:

  • w sprawach nagłego odebrania przez Urząd Ochrony Praw Dziecka/Barnevernet dziecka rodzicom biologicznym, w sprawach o przejęcie opieki nad dzieckiem, uchylenie postanowienia o przejęciu opieki, w kwestii ustalenie widzeń z rodzicami biologicznymi, umieszczenia w instytucji, a także w sprawach dotyczący nakazu stosowania srodków pomocy, na które rodzice sie wyrażają zgody.
  • w sprawach dotyczących przymusowego umieszczenia w instytucji z uwagi na stan zdrowia psychicznego,
  • na etapie dochodzenia policyjnego ofiarom przestępst seksualnych.
  • w sprawach o policyjny zakaz kontaktu/zbliżania sie do włąsnego domu.
  • w większości spraw karnych wniesionych przez prokuraturę do rozpoznania sądowego, pomoc przysługuje stronie oskarżonej jak i pokrzywdzonej.
  • ofiarom przemocy, w sprawach o odszkodowanie.

   

  Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, bezpłatną pomoc prawną ma prawo otrzymać obywatel królestwa Norwegii, a także obywatel innego kraju mający stały pobyt w Norwegii. W szególnych przypadkach można wnioskowac o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom mieszkającym na stałę poza granicą Norwegii.

   

  Jeżeli na podstawie wpowyższych informacji uważają Państwo, że mają Państwo prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, należy wysłać do adwokata następujące dokumnety: formularz zgłoszeniowy z załącznika, deklarację dochodów i aktywów oraz dokumentację wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące lub dokumentację o świadczeniach z Nav za ostatnie trzy miesiące. W ramce temat należy wpisać: „Fri rettshjelp?”

   

  STANDARDOWY FORMULARZ POMOCY PRAWNEJ.